Illetmény-számfejtési ügyintéző

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Illetmény-számfejtési Iroda

illetmény-számfejtési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1115 Budapest, Bartók Béla út 120-122.

Pest megye, 1138 Budapest, Váci út 135-139.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 78. pontja központosított bérszámfejtés körében bér-társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkörre vonatkozó előírás II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

bér - és munkaügyi feladatok, társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok, személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi törvény, valamint a " Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei, rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző vagy társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintéző szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű számítógépes,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló döntéshozatal és problémamegoldó képesség, csapatmunka; rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajzot mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/

        - motivációs levelet,

        - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát. (felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony-létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani.) Az erkölcsi bizonyítvány igénylése során a IV. pontban a „munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba” szövegrész a megjelölendő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rendesné Harsányi Ildikó nyújt, a 061-3719010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPM/7-47/2016 , valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPM/7-47/2016, valamint a munkakör megnevezését: illetmény-számfejtési ügyintéző.

        Elektronikus úton allasbpmi@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei alapján történik.
A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.
Pályázati anyagában valamennyi jogviszonyát szíveskedjék taxatíve feltüntetni.
Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Külön kérésre önéletrajzát egy álláspályázati adatbázisban tároljuk az Ön által megjelölt időpontig.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742544   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.