Tánckari tag

Magyar Állami Operaház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Balettkar

tánckari tag

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 , Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rábízott kar- és szólószerepeket, ezen felül bármely általa elvállalt főszerepet, és kiemelt főszerepet, próbákon betanulja. A balettmester utasításait betartja, a betanult szerepeket művészi módon tolmácsolja a balett és opera előadásokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 2/1993. (I.30.) MKM rendelet szerint,

        külföldi állampolgárságú nyertes pályázó kinevezési feltétele regisztrációs igazolás/összevont tartózkodási engedély beszerzése

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (születési dátum, állampolgárság, testmagasság cm-ben, súly kg-ban, képzések, versenyek, díjak, főbb szerepek, munkatapasztalatok)

        igazolványkép (külön fájlban)

        2-3 táncos fénykép klasszikus pózokban

        link egy internetre feltöltött klasszikus balett videóhoz

        végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        nyilatkozat büntetlen előéletről

        adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zsófia nyújt, a 061814-7297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-1134-1/2016/13. , valamint a munkakör megnevezését: tánckari tag.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-1134-1/2016/13., valamint a munkakör megnevezését: tánckari tag.

        Elektronikus úton Szabó Zsófia részére a audition@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szabó Zsófia, Budapest, 1061 , Andrássy út 22. Balett Titkárság III. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálás nyílt (de nem nyilvános) próbatáncon történik, amelynek időpontja és helyszíne: 2017.01.15., Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. ,,A,, próbaterem. A próbatánc követelménye: egy teljes balett gyakorlat, lányok esetében spicc gyakorlat is (1. forduló); 1 emelés/pas de deux óra (2. forduló, a létszám függvényében elmaradhat); 1 modern rész (3. forduló). Az elért eredményről a résztvevők írásban (elektronikusan) kapnak tájékoztatást próbatáncot követő két héten belül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.opera.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat hivatkozási száma: H-1134-1/2016/13. Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822368   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.