Pénzügyi osztályvezető

Magyar Állami Operaház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Pénzügyi Osztály

pénzügyi osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Pénzügyi Osztály munkájának irányítása, és folyamatba épített, valamint vezetői ellenőrzése - az éves költségvetési javaslat előkészítése az előző évek tényszámai, a hosszú távú kötelezettségvállalások, a tervezésre vonatkozó kormányzati és minisztériumi irányelvek, valamint keretszámok alapján; - az éves költségvetési javaslat alapján az előirányzatok lebontása kötelezettségvállalónként és keretenként; - az évközi előirányzat módosítások előkészítése, az előirányzatok nyilvántartása, a belső, keretgazdák illetve munkaszámok közötti átcsoportosítások elkészítése; - a kötelezettségvállalások pénzügyi szempontból történő ellenjegyzése a belső utasításban meghatározott kiadásokra; - likviditási terv készítése a kötelezettségvállalók előirányzat felhasználási terve alapján; - adóbevallások egyeztetése a Számviteli Osztállyal, adóbevallások teljesítése; - vendégjátékok kiadásainak elszámoltatása; - adatszolgáltatások az év végi számszaki beszámolóhoz, belső elemzésekhez; - a számszaki beszámolóhoz szükséges kincstári egyeztetés megszervezése (gyakoriság, ellenőrzés); - gondoskodni a MÁO kiadásainak és bevételeinek határidőre történő kiegyenlítéséről és beszedéséről, a belső pénzügyi jelentések elkészítéséről, a házipénztár kezeléséről, a szerződések, pályázatok egyéb pénzügyi elszámolások naprakész nyilvántartásáról; - a költségvetés adatainak feladása a Számviteli Osztály részére könyveléshez; - az éves szöveges beszámoló tervezetéhez az előirányzatok és annak évközi változásainak előkészítése; - érvényesítés, utalványozás a belső szabályzatoknak megfelelően; - az integrált pénzügyi rendszer tekintetében kapcsolattartás; - gondoskodni a MÁO elismert tartozásállományáról szóló havi adatszolgáltatás teljesítéséről; - gondoskodni a havi költségvetési jelentés elkészítéséről - elkészíteni, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálni a szakmai területét érintő szabályzatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú (pénzügyi-számviteli) vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        Államháztartási pénzügyi területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        pénzügyi területen - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        mérlegképes könyvelő regisztráció

        büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:

        KIR rendszer ismerete

        Adózási ismeretek

        Ügyfélkapu használatának ismerete

        FORRÁS SQL rendszer felhasználói szintű ismerete,

        Költségvetési Gazdálkodási Rendszer felhasználói szintű ismerete

        Magas fokú stressztűrő képesség

        Nagyfokú terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, szakmai önéletrajz, szakmai vezetői elképzelés, végzettséget, szakképzettséget, regisztrációt igazoló okiratok másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 06 1 8147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-1083-1/2016/13 , valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-1083-1/2016/13, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.

vagy

        Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázati eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó szakmai vezetői koncepciója tartalmazza a keretgazdálkodásra és a kötelezettségvállalás nyilvántartásra vonatkozó részletes elképzeléseit az előadóművészeti intézmény sajátosságainak figyelembe vételével. A pénzügyi osztályvezetőt sikeres pályázati eljárást követően 3 hónapos próbaidővel határozatlan közalkalmazotti jogviszony keretében vezetői beosztással legfeljebb 5 év határozott időre a Magyar Állami Operaház főigazgatója bízza meg, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Közvetlen vezető: gazdasági igazgató.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809834   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.