Rendezvényszervező

Magyar Állami Operaház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Rendezvényszervezési Osztály

rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.02.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Állami Operaház létesítményeiben, továbbá külső helyszíneken megtartásra kerülő éves, havi rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A rendezvények, programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés. Ezen belül: az együttműködő partnerek felkutatása, megállapodások előkészítése, belső egyeztetések lefolytatása, költségvetés összeállítása, külső szolgáltatások megrendelése, ügyintézése, a belső feltételek rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése. A Magyar Állami Operaház létesítményeinek helységei, mint rendezvény helyszínek értékesítése, bérbeadása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, bölcsészettudomány/társadalomtudomány/jogi/gazdaságtudományok/pe-dagógusképzés képzési területeken szerzett felsőfokú iskolai végzettség, ,

        rendezvényszervezés területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvből középfokú C (B2) típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendezvényszervező (OKJ-s) végzettség

Elvárt kompetenciák:

        párhuzamosan végzendő feladatok maximális odafigyeléssel történő ellátásának képessége, ,

        önálló munkavégzés képessége, ezzel egyidejűleg csapatmunkában történő proaktív közreműködés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        egyéb világnyelvek társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalatokat cégek, rendezvények neveinek feltüntetésével, magyar és angol nyelvű motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 06 1 8147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-978-1/2016/13 , valamint a munkakör megnevezését: rendezvényszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-978-1/2016/13, valamint a munkakör megnevezését: rendezvényszervező.

vagy

        Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hiányos pályázati anyagokkal kapcsolatban hiánypótlásra nem szólítjuk fel a pályázókat, ezeket a pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. Az át nem vett pályázatok 90 napon túl megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768301   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.