Kisegítő kellékes-bútoros

Magyar Állami Operaház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Kelléktár

kisegítő kellékes-bútoros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kelléktár vezető, valamint a főkellékes-bútoros irányítása mellett a Kelléktár operatív feladatainak (kellékezés, szállítás, raktározás, karbantartás) művészeti igények és szcenárium szerinti végrehajtása a Magyar Állami Operaház létesítményeiben és a külső helyszíneken tartandó operaházi produkciókban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        színházi / filmes területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-975-1/2016/13 , valamint a munkakör megnevezését: kisegítő kellékes-bútoros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-975-1/2016/13, valamint a munkakör megnevezését: kisegítő kellékes-bútoros.

vagy

        Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság véleményezése után (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán, az át nem vett pályázatok 90 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Készenléti jellegű munkakör. Napi munkaidő 12 óra. Próbaidő 3 hónap. A jelentkezőknek próbamunkára is számítaniuk kell.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768299   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.