Jelmeztár vezető

Magyar Állami Operaház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Jelmeztár

jelmeztár vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a megszervezi, irányítja és ellenőrzi Jelmeztár szakmai és operatív feladatait;
• beosztja és biztosítja – a munkaidő-kihasználtság figyelembevétele mellett – a rendelkezésre álló öltöztetőket a belső és külső helyszíneken zajló produkciók és próbák megtartásához;
• biztosítja a jelmezeket a belső és külső helyszíneken zajló produkciókhoz és próbákhoz;
• közreműködik az új produkciók jelmezeinek beállításában;
• gondoskodik a jelmezek átvételéről, szcenárium szerint nyilvántartásáról, leltározásáról, raktározásáról, karbantartatásáról, tisztításáról, valamint ellátja az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
• felügyeli a jelmezek belső és külső igénylők részére történő kölcsönzését;
• elektronikus munkaidő nyilvántartó rendszer kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        színházi / filmes jelmeztári vagy jelmezkivitelezői vagy ruhagyártás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        színházi jelmeztárban, vagy jelmeztár vezetésében szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz; szakmai vezetői elképzelés; végzettséget, szakképzettséget, idegen-nyelvtudást (opcionális) igazoló okirat másolata; nyilatkozat büntetlen előéletről; adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-895-1/2016/13 , valamint a beosztás megnevezését: jelmeztár vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-895-1/2016/13, valamint a munkakör megnevezését: jelmeztár vezető.

vagy

        Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szakmai vezetői elképzelés tartalmazza a MÁO adottságainak figyelembe vételével, a 2016/2017. évadterv és az SZMSZ ismeretében a Jelmeztár működéséről alkotott elképzeléseit. A vezetői elképzelés elkészítéséhez elektronikus úton segédanyag (SZMSZ és 2016/2017. évadterv) kérhető a kalmarmonika@opera.hu címen. A Jelmeztár vezetőjét sikeres pályázati eljárást követően 3 hónapos próbaidővel határozatlan közalkalmazotti jogviszony keretében vezetői beosztással legfeljebb 1 év határozott időre a Magyar Állami Operaház főigazgatója bízza meg, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Készenléti jellegű munkakör, napi munkaidő 12 óra

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oprea.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741579   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.