Könyvtáros

Madarász József Városi Könyvtár

A munkavégzés helye
Sárbogárd (Járás), Fejér megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Madarász József Városi Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Madarász József Városi Könyvtár, Sárbogárd, Hősök tere 16.

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2020. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt- és gyermekkönyvtárosi feladatok ellátása, a dokumentumok feldolgozása, ill. a feldogozással járó egyéb munkák elvégzése, a kölcsönzéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységek ellátása, olvasók kiszolgálása, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése, két műszakos munkarendben, ill. legalább két hetente szombaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Könyvtár szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, könyvtárosi végzettség, felhasználói szintű internetes alkalmazások, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        TextLib integrált könyvtári rendszer ismerete

        egyéb, művelődésszervezői végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés,

        csapatban való munkavégzés,

        jó kommunikációs, problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Zsuzsanna nyújt, a 06-25-508-570 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Madarász József Városi Könyvtár címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/21608-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Madarász József Városi Könyvtár címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/21608-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Nagy Zsuzsanna részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről minden pályázót e-mailben értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárbogárd Város honlapja - 2017. november 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

ID: 3242496   Megjelentetés dátuma: 2017.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.