2 fő óvodapedagógus

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Táncsics körút 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag címére történő megküldésével (5300 Karcag, Táncsics körút 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4-115/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Madarász Imre Egyesített Óvoda - Karcag címére történő megküldésével (5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-4-115/2016., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

        Személyesen: Kavács Szabolcsné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Táncsics körút 17. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes, határidőre beérkezett pályázatokat az intézmény vezetése bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.karcagiovodak.hu - 2016. november 21.

        www.karcag.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény fenntartója Karcag Városi Önkormányzat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karcagiovodak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822295   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.