Óvodapedagógus

Lövéte Utcai Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lövéte utcai Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Lövéte utca 10-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírás szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        ECDL

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvő képesség, egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák:

        Gyermek szerető, jó kommunikációs képességű, együttműködő kollégáival és az intézmény partnereivel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Diploma másolata, fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczyné Szabó Judit nyújt, a 06/29/740-508 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lövéte Utcai Óvoda címére történő megküldésével (2234 Maglód, Lövéte utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lövéte Utcai Óvoda címére történő megküldésével (2234 Maglód, Lövéte utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Gönczyné Szabó Judit részére a szivarvanyovoda@maglod.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761663   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.