Háziorvos

Lőrinci Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lőrinci Város Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3022 Lőrinci, Erőmű tér 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

I. számú erőműi körzet háziorvosi feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, házoirvostan,

§         cselekvőképesség, büntetlen előélet

§         a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (1)-(2) bek. képesítési előírásainak való megfelelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

§         részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§         orvosi diplomát és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata

§         működési jogról szóló határozat, bizonyítvány másolata

§         Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolvány másolat

§         Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány

§         nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

§         nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schottner Norbert jegyző nyújt, a 06 37/388-155 mellék:202 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Lőrinci Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 759-8/2016. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Lőrinci Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 759-8/2016., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

§         Személyesen: Vig Zoltán polgármester, Heves megye, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Lőrinci Város honlapja - 2016. július 29.

§         Egészségügyi Közlöny - 2016. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A háziorvosi feladatok elláthatóak vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszonyban. Igény szerint biztosítani tudunk 3 szobás összkomfortos szolgálati lakást a rendelővel egybeépítve.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lorinci.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 3.

ID: 2677925   Megjelentetés dátuma: 2016.08.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.