Pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető

Litér Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8196 Litér, Álmos utca 37.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatok.

Ellátandó feladatok:

Koordinálja, irányítja, ellenőrzi a pénzügyi csoport munkáját. Részt vesz a képviselő-testületi és annak bizottsági ülésén, elkészíti a pénzügyi tájékoztatókat. Biztosítja az intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi tevékenységek ellátását. Koncepció és éves költségvetési tervezése, módosítása. Adatszolgáltatások az állami támogatásokhoz, jelentések készítés, összeállítása a számviteli ügyintézővel közösen. Területét érintő rendeletek előkészítése. Figyelemmel kíséri a beruházások, felújítások pénzügyi teljesítését. Feladatai közé tartozik a számviteli területet érintő szabályzatok elkészítése. Kiadások, bevételek, valamint az előirányzatok kontírozásának ellenőrzése, érvényesítési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatás és gazdálkodással kapcsolatos feladatok.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: Irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállasra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Pénzügyi - számviteli szakképzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett pénzügyi - számviteli szakképzettéség,

        Önkormányzat vagy társulási pénzügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű problémamegoldó képesség, precizitás, terhelhetőség együttműködési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagokat az elbírálásban részt vevők megismerhetik, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést bizonyító feladószelvény másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, elérhetősége (telefon, e-mail)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Éva jegyző nyújt, a 06 30 824-9744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8196 Litér, Álmos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1666/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8196 Litér, Álmos utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1666/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető.

        Személyesen: Sárdi Jánosné, Veszprém megye, 8196 Litér, Álmos utca 37. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik elvárásainak megfelelő pályázat, a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.liter.hu - 2016. október 7.

        www.kiralyszentistvan.hu - 2016. október 10.

        Veszprém Megyei Napló - 2016. október 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765457   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.