Könyvtáros

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Könyvtárába

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárában ellátandó könyvtárosi feladatok: a könyvtár olvasóforgalmának (helyben olvasás ill. kölcsönzés) lebonyolítása, könyvek, kották kiadása, visszavétele, kölcsönzések és visszavételek ellenőrzése, a könyvtári rend betartatása, beiratkozás, pénztárkezelés, térítési díjak kezelése, kézikönyvtári kiszolgálás, általános tájékoztatás a Könyvtárral és a könyvtári rendszerrel kapcsolatos kérdésekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, zenei/könyvtári területen,

        angol vagy német társalgási tudásszint

        büntetlen előélet és nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        zenei végzettség esetén könyvtári ismeretek megléte/könyvtári gyakorlat

        könyvtárosi végzettség esetében zenei ismeretek (zeneiskolai tanulmányok)

        ALEPH vagy más integrált könyvtári rendszer ismerete

        egy másik idegen nyelv ismerete (angol/német/francia)

Elvárt kompetenciák:

        számítógép gyakorlott, felhasználói szintű ismerete,

        jó kapcsolatteremtő képesség,

        önálló munkavégzés képessége,

        együttműködési készség,

        megbízhatóság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1466/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1466/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

ID: 3187222   Megjelentetés dátuma: 2017.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.