Egyetemi docens

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetében

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék igényei szerinti oktatási és szakmai feladatok elvégzése, elsősorban Zeneközvetítés és zenepedagógia, Tanári mesterség, Koncertpedagógia, Neveléstörténet, Elméletek a nevelésről, Pedagógus pályakép és egyéb tantárgyak oktatása. Az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése. Részvétel a tanszék tudományos-művészeti munkájában, képviselve a tanszék szakmai múltjához és híréhez méltó szellemiségét, valamint korszerű pedagógiai-művészeti koncepcióját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, zeneművész-tanári szakképzettség,

        A neveléstudomány területén szerzett PhD fokozat

        Előadóképesség idegen nyelven is

        Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Oktatói-szakmai-tudományos koncepció

        Végzettséget, PhD fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        Publikációs jegyzék

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-2137/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-2137/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

ID: 2810912   Megjelentetés dátuma: 2016.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.