Tanszékvezető

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Jazz Tanszékére

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2017.01.01-2019.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása, korszerű pedagógiai-művészeti koncepciójának kidolgozása, a tanszék arculatának fejlesztése, eredményességének biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a tanszéken folyó oktató- és tudományos kutatómunka, valamint művészeti alkotótevékenység irányítása, a tanszék humán erőforrásainak hatékony fejlesztéséről való folyamatos gondoskodás, a tanszék dolgozóival szemben a munkairányítási jogkör gyakorlása. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú zenei szakképesítés,

        Állami művészeti díj vagy tudományos fokozat

        Habilitáció

        Jelentős zenei felsőoktatási gyakorlat

        Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése

        A vezetői megbízásra legalább egyetemi docensi munkaköri címmel rendelkező egyetemi oktatók pályázhatnak

        Büntetlen előélet (alkalmazás esetén az egyetem nevére kiállított számlával ellátott, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Művészeti tevékenység jegyzéke

        Tanszékvezetői koncepció és terv, amely tartalmazza vezetői elképzeléseit, részletes terveit

        Végzettséget, állami művészeti díjat vagy tudományos fokozatot, habilitációt tanúsító okiratmásolatok

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-1778/1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-1778/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a tanszékvezetői megbízást a Szenátus jóváhagyásával a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746214   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.