Oktatási rektorhelyettes

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen

oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2017.01.01-2019.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, az egyetem székhelye és telephelyei, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rektor helyettesítése az egyetem oktatási tevékenysége területén. Az oktató munkára vonatkozó koncepciók, előterjesztések és egyéb anyagok elkészítéséről való folyamatos gondoskodás. Az egyetem képzési programja megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az ezzel összefüggő változások, intézkedések, szabályzati és jogszabályváltozások kezdeményezése. Az oktatási szervezeti egységek oktatási tevékenységének összehangolása, oktatási, oktatásszervezési és számonkérési feladataik ellátásának folyamatos ellenőrzése. A MAB programakkreditációs eljárására történő felkészülés tartalmi értelemben vett irányítása és ellenőrzése. A rektor által meghatározott vezetői feladatok ellátása. A tehetséggondozás középfokú és egyetemi feladatainak összehangolása, megvalósításuk irányítása, ellenőrzése. A hallgatókkal kapcsolatos előkészítő és felvételi tevékenység szakmai irányítása, az e területen folyó munka szakmai felügyelete és ellenőrzése, közreműködés a felvételi szabályzat előkészítésében. Az oktatási folyamat és az arra vonatkozó igazgatási és szervezési tevékenység felügyelete, az oktatásra vonatkozó beadványok, javaslatok érdemi elbírálása. Az oktatás minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, működtetése és ellenőrzése. A rektor által meghatározott állandó bizottságok működtetése. A rektor által meghatározott szervezetekben a rektor képviselete. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, zenei végzettség,

        Tudományos fokozat (DLA/PhD)

        Legalább tíz év zenei felsőoktatási gyakorlat

        Legalább öt év vezetői gyakorlat

        Kiterjedt kapcsolatrendszer a hazai és a nemzetközi zenei életben

        Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

        Az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítése

        A vezetői megbízásra legalább egyetemi tanári munkaköri címmel rendelkező egyetemi oktatók pályázhatnak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Vezetői koncepció és terv, amely tartalmazza vezetői elképzeléseit, részletes terveit

        Végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-1779/1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: oktatási rektorhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO-1779/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: oktatási rektorhelyettes.

        Elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vida Janka, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a rektorhelyettesi megbízást a Szenátus jóváhagyásával a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746213   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.