Pedagógiai asszisztens

Liliom Óvoda - Budapest 09.ker.

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Liliom Óvoda - Budapest 09.ker.

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07-2017.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1094 Budapest, Liliom utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztens munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pedagógiai asszisztens,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, rugalmasság, szakmai hozzáértés,megfeleő kapcsolattartás kollégákkal, szülőkkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló eredeti dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány munkaalkalmassági dokumentumok önéletrajz motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsellérné Mikóczi Eszter nyújt, a 06-1-215-0097, 06-30-426-3031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liliom Óvoda - Budapest 09.ker. címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-24/260/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Liliom Óvoda - Budapest 09.ker. címére történő megküldésével (1094 Budapest, Liliom utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-24/260/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Zsellérné Mikóczi Eszter részére a liliomovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Zsellérné Mikóczi Eszter, Pest megye, 1094 Budapest, Liliom utca 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772122   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.