Pedagógiai asszisztens

Liget Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Liget Óvoda
Tessedik utcai telephely

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 218.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) szakképesítés

        főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liget Óvoda címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-222/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Liget Óvoda címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79-222/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Kuk Eleonóra részére a bartok@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822502   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.