Pedagógiai asszisztens

Levendula Óvoda Debrecen

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Levendula Óvoda Debrecen

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Varga utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti a pedagógusok munkáját, közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében megvalósításában. Részt vesz az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében, és szerepet vállal azok lebonyolításában.Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében, valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében,az intézményi adminiszrtatív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        ne álljon a tevékenység folytatásaát kizáró foglalkozástól eltiltás alatt

        büntetlen előélet, továbbű a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e)bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés

        cselekvőlépesség

        magyar állampolgárság

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00), vagy a pedagógiai-és családsegítő munkatárs(OKJ 54 140 02 ) szakképesítés

        Főiskolai/egyetemi végzettség és pedagógus szakképzettség

        legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs-, együttműködési és empatikus készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        Fénykéoes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1)bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra dés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Levendula Óvoda Debrecen címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Varga utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Levendula Óvoda Debrecen címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Varga utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

és

        Elektronikus úton Törő Béláné részére a levendula@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:395/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822504   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.