Tanyagondnok

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tanyagondnoki Szolgálat

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok alapján az illetékességi területen a tanyagondnok munkakörébe tartozó feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatai, szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a tanyagondnoki képesítés megszerzésének 2 éven belüli vállalásáról, hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők számára az iratok megismeréséhez, nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Csaba Polgármester nyújt, a 06/70/313-9372 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lesenceistvánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/94-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Lesenceistvánd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/94-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

vagy

        Elektronikus úton Tóth Csaba Polgármester részére a polgarmester@lesenceistvand.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth Csaba Polgármester, Veszprém megye, 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lesenceistvand.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lesenceistvand.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812990   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.