Pénzügyi csoportvezető

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatala

pénzügyi csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok elvégzése, kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Költségvetési rendelet, zárszámadási rendelet és ezek számszaki mellékleteinek elkészítése, költségvetési rendeletben rögzített előirányzatok módosításának előkészítése, képviselő-testület pénzügyi döntéseinek végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok, statisztikai jelentések elkészítése. Költségvetési előirányzatok nyilvántartása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Önkormányzat mérlegének elkészítése, mérleg sorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók készítése, feldolgozása a KGR rendszerben. Befektetett eszközökhöz kapcsolódó elszámolások könyvelése. EPER rendszer használata.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, pénzügy, számvitel, gazdálkodás,

        könyvelés, gazdálkodás terén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

        könyvelésben, gazdálkodásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Pontosság,

        Kiváló szintű Rendszerszemlélet,

        Jó szintű Csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellélete szerinti formában

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat összeférhetetlenség megállapítására

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea nyújt, a +36203160029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2143-1/20016/I. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2143-1/20016/I., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoportvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

1. Benyújtott pályázatok formai értékelése.
2. Benyújtott pályázatok szakmai értékelése.
3. Kiválasztás I. kör: állásinterjúra behívandók kiválasztása.
4. Kérdőíves állásinterjú.
5. Alkalmazandó munkatárs kiválasztása az interjúk értékelését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lepseny.hu - 2016. szeptember 30.

        www.szabadhidveg.hu - 2016. szeptember 30.

        www,mezoszentgyorgy.hu - 2016. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745969   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.