Intézményvezető

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1.-2021.december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Posta utca 31/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratába foglalt feladatok ellátásának szervezése. A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
Egyszemélyi felelős vezetőként felel az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáért, az intézmény irányításáért, a feladatellátás színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § vagy a 6/B. § szakaszban meghatározott végzettségek a 6/F. §-ban rögzítettek szerint,

        Intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban eltöltött szakmai gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Jó szervezőkészség,

        Kiváló szintű Jó kommunikációs készség,

        Kiváló szintű Vezetői kompetenciák,

        Kiváló szintű Kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program.

        Többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított 2 éven belül saját költségén elvégzi.

        Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Salamon Béla nyújt, a +3622437002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1671-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1671-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat Szakmai Bizottság véleményezi, a pályázókat meghallgatja, majd a Bizottság javaslatát követően a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lepseny.hu - 2016. október 14.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768311   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.