Könyvtáros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, könyvtári adatbázisok használata, ehhez kapcsolódó feladatok ellátása, rendezvény szervezés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, könyvtár szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanító szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Hun Téka Kvtri szoftver ismerete

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Molnárné Nemes Margit, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.lmvk.hu - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lmvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 8.

ID: 3156179   Megjelentetés dátuma: 2017.08.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.