Vezető

Lengyel Laura Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lengyel Laura Óvoda

általános helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Árvácska utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettesi teendőinek ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Közreműködik az intézmény pedagógiai, oktató-nevelő tevékenységének szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodásban és a döntéshozatal végrehajtásában. Feladata mindazon területerületekre kiterjed, amelyeket a munkaköri leírása tartalmaz

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus és közoktatási vezető szakvizsga,

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        az intézményben óvodapedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus ¬munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, - magyar állampolgár, vagy jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű rendszerszemlélet,

        Kiváló szintű Gyermekszeretet, empátia, kommunikáció, szociális érzékenység,közösségimunka,

        Kiváló szintű szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képesítést igazoló okirat másolatát

        a vezetőii munkára vonatkozó programot

        Részletes szakmai önéletrajzot

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        szakmai gyakorlat igazolását,

        vezetői gyakorlat igazolását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradiné Istenes Erzsébet nyújt, a 42290080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lengyel Laura Óvoda címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Árvácska utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 511/2016. , valamint a beosztás megnevezését: vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lengyel Laura Óvoda címére történő megküldésével (4242 Újfehértó, Árvácska utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 511/2016., valamint a munkakör megnevezését: vezető.

        Személyesen: Váradiné Istenes Erzsébet, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Árvácska utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ujfeherto.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761480   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.