Jogi-igazgatási előadó

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal

jogi-igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából tartós távollét idejé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Fő út 47.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/22. Titkársági, testületi feladatkör
I/10. Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok
II/4. Kommunikációs feladatok

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek,
Képviselő-testület működésével kapcsolatban felmerült feladatok
Szervezési egyéb általános igazgatási feladatok
Jegyző ipari és belkereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatai, és hatáskörei gyakorlásában való részvétel
Jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati és általános igazgatási tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, államigazgatási szakképzettség vagy egyetemi szintű jogász szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        motivációs levél

        45/2012.(III.20.) korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti önéletrajz

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetve a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Tóth Tünde jegyző nyújt, a 96/360-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2420/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogi-igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9155 Lébény, Fő út 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2420/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogi-igazgatási előadó.

        Személyesen: Dr Tóth Tünde jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Fő út 47. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról, szükség szerint a pályázók személyes meghallgatását követően, a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt Lébény Város Polgármestere egyetértésével, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelen pályázók anyagát visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lébény város honlapja - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lebeny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828920   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.