Könyvtáros

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2119 Pécel, Isaszegi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati, állománygyarapítási és állománygondozási feladatok ellátása, bevételezés, feldolgozás, leltározás, selejtezés, az éves statisztika elkészítése. Részvétel az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, a programok alatt ügyelet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros,

        könyvtáros - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Szikla integrált könyvtári rendszer,

        bűntetlen előélet

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,

        rugalmasság,

        felhasználó-orientált szemléletmód,

        kreativitás, precizitás, innovatív szakmai szemléletmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a nyilvános könyvtárakban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt (Közm. tv. 94. § (1) bekezdés a) pont).

        a végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolatai

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wamser Tünde vagy Nagy Annamária nyújt, a 06/28-455-433 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház címére történő megküldésével (2119 Pécel, Isaszegi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/01/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház címére történő megküldésével (2119 Pécel, Isaszegi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/01/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Nagy Annamária igazgató részére a muvhaz@pecel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nagy Annamária igazgató, Pest megye, 2119 Pécel, Isaszegi út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A határidőre beérkezett érvényes -a kiírt feltételeknek megfelelő- pályázatokat az igazgató és a szakmai igazgató-helyettes bírálja el. A pályázat eredményéről minden pályázót írásban értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pecelkonyvtar.hu - 2017. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

ID: 3148459   Megjelentetés dátuma: 2017.08.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.