Családsegítő

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szociális végzettség a 15/1998 (IV.30) NM rendelet II. számú mellékletében foglalt képesítési előírásoknak megfelelően,

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

        Személyesen: Józsáné dr. Kiss Irén, intézményvezetőnél, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye - 2016. november 16.

        Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala, 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. - 2016. november 16.

        Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége, 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. - 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816705   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.