Óvodai dajka

Lábodi Csicsergő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lábodi Csicsergő Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7551 Lábod, Vasút utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodás korú gyermekek nevelése, gondozása, testi-lelki, szellemi fejlődésük elősegítése az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Tevékeny részvétel az óvodapedagógus irányításával a gyermekcsoport életében, a gyermekek körüli gondozási feladatokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, dajka szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Tünde nyújt, a 0682-385-146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lábodi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (7551 Lábod, Vasút utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2016/I. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Lábodi Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (7551 Lábod, Vasút utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 109/2016/I., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

vagy

        Elektronikus úton Vida Tünde részére a vidatunde@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Vida Tünde, Somogy megye, 7551 Lábod, Vasút utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján a munkáltatói jogkörrel rendelkező óvodavezető dönt, a jogszabályban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750004   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.