Szakorvos

Kunszentmiklós Város Képviselő-Testület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Központ Kunszentmiklós

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- szakorvos az alábbi területek valamelyikén: belgyógyász, szülész-nőgyógyász, pszichiáter, UH-röntgen diagnosztika, bőrgyógyász, reumatológus, neurológus, kardiológus, háziorvos. -felelős az intézmény irányításáért, szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, -munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény közalkalmazottai tekintetében, -felel költségvetés alapján a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, -szabályzatok készítése, szakmai programok kidolgozása, -költségvetés, beszámoló készítése, -magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, -jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása, -valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakorvos,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség;

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        orvostudományi végzettség, valamint az alábbi szakorvosi képzettségek valamelyike: belgyógyász, szülész-nőgyógyász, pszichiáter, UH-röntgen diagnosztika, bőrgyógyász, reumatológus, neurológus, kardiológus, háziorvos;

        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;

        legalább 5 éves vezetői gyakorlat;

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;

        végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek hiteles másolata;

        90 napnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a döntés meghozatala során kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását;

        a pályázó a megbízást megelőzően nyilatkozik arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

        a pályázatot papír alapon kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lesi Árpád nyújt, a 76/351-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmiklós Város Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 998/2016 , valamint a beosztás megnevezését: szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmiklós Város Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 998/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.

        Személyesen: Lesi Árpád polgármester, Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. Ezután Kunszentmiklós Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunszentmiklos.hu - 2016. október 3.

        Egészségügyi Közlöny - 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745937   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.