Intézményvezető

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1 - 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény Alapító Okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátásának vezetői irányítása. A volt szovjet katonai repülőtér kezelésének és hasznosításának koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Településüzemeltetési szakmérnök, településfejlesztési mérnök, városgazdálkodási szakmérnök, pénzügyi főiskola, államigazgatási főiskola,

        A munkakör betöltésénél előnyt jelent - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3361/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3361/2016., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat készítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezően elfogad.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813134   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.