Védőnő

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

VÉDŐNŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, Semmelweis utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kunmadaras Nagyközség közigazgatási területén a jogszabályban meghatározott védőnői feladatok ellátása a 160097551-es számú védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnői szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Védőnői munkakörben betöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Diploma hiteles másolata, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, a pályázó hozzájárulása a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint hozzájárulása pályázatának nyílt képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Marianna igazgatási csoportvezető nyújt, a 0659/527301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: VÉDŐNŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: VÉDŐNŐ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén önkormányzati bérlakást biztosítunk!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kunmadaras.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 13.

ID: 2725560   Megjelentetés dátuma: 2016.09.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.