Házi gyermekorvos

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata

HÁZI GYERMEKORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5321 Kunmadaras, Karcagi út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kunmadaras Nagyközség közigazgatási területén a 160095002-es számú házi gyermekorvosi körzetben a jogszabályokban meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Házi gyermekorvosi munkakörben betöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Diploma hiteles másolata, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás, a pályázó hozzájárulása a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint hozzájárulása pályázatának nyílt képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Marianna igazgatási csoportvezető nyújt, a 0659/527301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 897-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: HÁZI GYERMEKORVOS.         Postai úton, a pályázatnak a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 897-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: HÁZI GYERMEKORVOS.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén önkormányzati bérlakást biztosítunk!

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kunmadaras.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 13.

ID: 2725559   Megjelentetés dátuma: 2016.09.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.