1 fő szociális gondozó

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény

1 fő szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5234 Tiszaroff, Kossuth L. u. 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő személy részére, saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásának segítése, alapvető gondozási, ápolási feladatok végzése, a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartása. Vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, azok elhárítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, általános ápoló végzettség,

        szociális ellátás területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügyi végzettség

        3 év feletti szakmai tapasztalat

        helyismerettel rendelkezik

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű szociális érzékenység, rugalmasság, jó kommunikációs képesség, precizitás,

        Kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség, ellátási terület helyismerete,

        Kiváló szintű empátiás készség, önálló munkavégzésre való készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz,

        bizonyítvány másolat,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        orvosi alkalmasságot igazoló egészségügyi könyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 364/2016/TIT , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 364/2016/TIT, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunhegyes.hu - 2016. október 15.

        Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff Önkormányzatok hirdetőtáblája - 2016. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtására megállapított határidő az utolsó nap 12.00 órakor jár le.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768722   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.