Könyvtáros tanár

Külső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kispesti Pannónia Általános Iskola

könyvtáros tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.25-tól 2018.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1192 , Pannónia út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtáros feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203/128-27/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203/128-27/2017., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár.

        Elektronikus úton Somogyi Gábor intézményvezető részére a pannoniaiskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

ID: 3208855   Megjelentetés dátuma: 2017.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.