Könyvtáros tanító, könyvtáros tanár

Külső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola

könyvtáros tanító, könyvtáros tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 , Kondor Béla sétány 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tantárgyhoz tartozó nevelés-oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képzettséget, végzettséget igazoló bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 338/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanító, könyvtáros tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 338/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanító, könyvtáros tanár.

        Elektronikus úton Miklósné Bankó Ilona intézményvezető részére a titkarsag@csontvaryiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csontvaryiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 9.

ID: 3184417   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.