Könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3170 Szécsény, Ady Endre út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárvezető irányítása alapján a könyvtári munka támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, könyvtáros asszisztens, vagy segédkönyvtáros,

        könyvtáros asszisztens, vagy segédkönyvtáros OKJ szakképesítés

        hasonló munkakörben megszerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Corvina integrált rendszer ismerete

        Jó kommunikációs készség, tolerancia, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz,

        végzettséget és szakképzettségek igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Limbacher Gábor nyújt, a 06-32-370-143, 06-20-9696-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Ady Endre út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3506/2016. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár címére történő megküldésével (3170 Szécsény, Rákóczi út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3506/2016., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens/segédkönyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szecseny.hu - 2016. október 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768717   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.