Főelőadó

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Főelőadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Füredi út 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a jogász munkájának segítése
• jogszabályi tájékoztatók készítése
• jogszabályfigyelés
• belső szabályzatok szerkesztése, karbantartása
• közreműködés az operatív belső kontrollrendszer működtetésében, felülvizsgálatában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, jogász, (köz)igazgatás-szervező ,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet. .

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi szakokleveles helyi jogszabályszerkesztő, jogi szakokleveles pedagógus, jogi szakokleveles közoktatási szakember, jogi aszisztens,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálintné Dr. Szilágyi Marianna nyújt, a 52-537-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Füredi út . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-58/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Főelőadó .         Postai úton, a pályázatnak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Füredi út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-58/2016., valamint a munkakör megnevezését: Főelőadó .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750030   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.