Gazdálkodási előadó

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Krasznokvajda és Büttös Községi Önkormányzatok és intézményeik, valamint a Krasznokvajda Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási-pénzügyi feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közgazdasági szakközépiskola + mérlegképes könyvelői végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő államháztartási szak,

        Önkormányzatnál eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        akreditált mérlegképes könyvelő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ábel jegyző nyújt, a +36/46/458116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 802-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 802-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

        Személyesen: Tóth Ábel jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816726   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.