Jegyző

Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat - Zsadány
Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5537 Zsadány, Béke utca 82.

Békés megye, 5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.

Ellátandó feladatok:

A Zsadányi Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyének és Kirendeltségének vezetése, a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Közös Önkormányzati Hivatal vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Zsadányi Székhely, Körösnagyharsányi Kirendeltség

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser,

        közigazgatási szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, közigazgatási szakvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20) korm.rend. 1. melléklet)

        végzettségek, szakvizsgát igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázattal összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Árpád nyújt, a 66/497-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Zsadány címére történő megküldésével (5537 Zsadány, Béke utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1433/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Zsadány címére történő megküldésével (5537 Zsadány, Béke utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1433/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

vagy

        Személyesen: Dudás Árpád, Békés megye, 5537 Zsadány, Béke utca 82. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredményt nem hirdet, a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. A pályáztató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833717   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.