Óvodavezető

Községi Önkormányzat - Tornanádaska

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tornanádaskai Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3767 Tornanádaska, Rákóczi Ferenc 2 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó faladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, az államháztartásról szóló törvényban és annak végrehajtási rendeletében foglaltak

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        óvodapedagógus végzettség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

        büntetlen előélet

        intézményvezetői szakképesítés vagy pedagógus szakvizsga

        cselekvőképesség

        nem áll foglalkozástól eltíltó ítélet hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat

        szakmai önéletrajz

        szakmai helyeztelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról hogy a pályázati elbírálás során a képviselő testület nyílt vagy zárt ülésen való megtárgyalásához járul hozzá

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a péályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beri Tamás polgármester nyújt, a 0620 2150 137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Tornanádaska címére történő megküldésével (3767 Tornanádaska, Kossuth Lajos út 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tnádaska115-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Tornanádaska címére történő megküldésével (3767 Tornanádaska, Kossuth Lajos utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tnádaska115-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Tornanádaska Község Önkormányzata képviselő testületi ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és kulturális Közlöny - 2016. augusztus 29.

        Tornanádaska község hirdetőtáblája - 2016. augusztus 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 29.

ID: 2708089   Megjelentetés dátuma: 2016.08.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.