Művelődésszervező-könyvtáros

Községi Önkormányzat - Szászberek

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat - Szászberek

Művelődésszervező-könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvény és programszervezés, könyvtár működtetése, helyi újság és a települési honlap üzemeltetése, kapcsolattartás a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező, könyvtáros,

        közművelődés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolatok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ragály Erika aljegyző nyújt, a 56/552-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szászberek címére történő megküldésével (5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 772/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező-könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szászberek címére történő megküldésével (5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 772/2017., valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező-könyvtáros.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát a képviselő-testület fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

ID: 3187182   Megjelentetés dátuma: 2017.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.