Védőnő

Községi Önkormányzat - Szászberek

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Községi Önkormányzat - Szászberek

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5053 Szászberek, Móricz Zsigmond utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szászberek község védőnői körzetében a 49/2004.(V.21.) EszCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        védőnői körzetben végzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló dokumentum, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Alapi József polgármester nyújt, a 56/552-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szászberek címére történő megküldésével (5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 994/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szászberek címére történő megküldésével (5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 994/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Alapi József polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5053 Szászberek, Kossuth Lajos utca 197. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat a határidő lejártát követő testületi ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szászberek Község honlapján - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768346   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.