Óvoda igazgató

Községi Önkormányzat - Szajol

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szajoli Tiszavirág Óvoda

óvoda igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5081 Szajol, Szent István király út 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai igazgatási feladatok, az önálló intézményi státusszal összefüggő aktuális vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Óvodapedagógus tapasztalat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonytívány, végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezeléséhez, a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásához és a pályázat zárt módon történő tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartók László jegyző nyújt, a 56/446-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szajol címére történő megküldésével (5081 Szajol, Rózsák tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1196-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Szajol címére történő megküldésével (5081 Szajol, Rózsák tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1196-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvoda igazgató.

        Személyesen: Dr. Bartók László jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5081 Szajol, Rózsák tere 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő leteltét követő 30. nap utáni első képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. október 20.

        Új Néplap - 2016. szeptember 28.

        Új Néplap - 2016. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtási címe: Szajoli Polgármesteri Hivatal, Szöllősi József polgármester, 5081 Szajol, Rózsák tere 1. A borítékon fel kell tüntetni: "Óvoda igazgatói pályázat".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szajol.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745947   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.