Könyvtáros

Községi Önkormányzat - Ceglédbercel

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

CÁMK Kultúrház és Könyvtár
CÁMK

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017-05.01-től -2017.12.31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a községi könyvtárban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtárosi vagy művelődésszervező,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Szervezői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű szervezői képesség, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kreativitás és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogyay Katalin nyújt, a 06-70/682-4999 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Ceglédbercel címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Ceglédbercel címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Személyesen: Jaczina Zoltánné, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képesítési előírásoknak megfelelő páyázókat a CÁMK Igazgató-tanácsa hallgatja meg és dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Cegledbercel.asp.l.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

ID: 3002518   Megjelentetés dátuma: 2017.04.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.