Nemzetközi ügyintéző

Központi Statisztikai Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal
Elnöki főosztály, Pályázati programok osztálya

Nemzetközi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Keleti Károly utca 5-7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet: 35. Európai uniós feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az intézmény stratégiai céljaihoz illeszkedő fejlesztések hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeinek nyomon követése.
A projektek erőforrás tervének összeállítása.
Pályázati dokumentáció előkészítése.
Projekthatáridők betartása, a teljesítések figyelemmel kísérése.
Projektek pénzügyi menedzsmentje.
Rendszeres jelentések összeállítása.
Projekt megbeszéléseken való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Projekt feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, és/vagy egyetemi szintű közgazdasági vagy jogi végzettség,

        Legalább középfokú angol nyelvismeret szóban és írásban (középfokú vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt)

        Magabiztos, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook)

        Pénzügyi-számviteli ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nemzetközi pályázatok kezelésében, adminisztrációjában szerzett munkatapasztalat (legalább 2 év)

        Hazai (Operatív Programok) és nemzetközi (EU Grant, TWINNING stb.) pályázati lehetőségek ismerete

        Általános tájékozottság az Európai Statisztikai Rendszer működéséről

        Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Motiváció, nyitottság, képesség a csapatmunkára,

        Önálló, minőségi, hatékony munkavégzés, szakmai fejlődési igény,

        Problémamegoldó képesség,

        Rendszerszemléletű gondolkodás,

        Kezdeményező és együttműködési készség,

        Szorgalom, hivatástudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti)

        Motivációs levél

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § szerint igazolni kell, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt)

        Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt szakmai kérdésekben Bihari Gabriella osztályvezető nyújt, a 06-1-345-1226 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 849 , valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 849, valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi ügyintéző.

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 849" azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KSH honlap - www.ksh.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nap, mint nap több millió ember érdeklődik Magyarországon és a világon a KSH magas szakmai színvonalú adatai, elemzései iránt. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adatgyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is. A statisztikai munkafolyamat, az adat-előállítás kiválóságra törekvő, folyamatos és magas színvonalú minőségbiztosításra alapozódik. Működése során nemcsak a környezet megóvására törekszik, de adatfelhasználóinak is egyre több környezetbarát szolgáltatást kínál, munkatársai számára pedig a kormánytisztviselői státuszhoz kapcsolódóan számos juttatást és jóléti szolgáltatást biztosít, melyeknek köszönhetően 2015-ben elnyerte a „Családbarát munkahely” díjat. Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824340   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.