Kommunikációs referens

Központi Statisztikai Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal
Népesedési és szociális védelmi statisztikai főosztály, Vándorlásstatisztikai osztálya

Kommunikációs referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Fényes Elek utca 14-18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet: 64. Kommunikációs feladatok, 98. Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Duna Transznacionális Program (DTP) keretén belül elnyert, fiatalok be- és kivándorlásával kapcsolatos projekt tájékoztatási feladatainak ellátása, a projektvezető és a kutatásvezető útmutatása alapján.
A hazai és külföldi projektpartnerek idevonatkozó kommunikációs és tájékoztatási tevékenységének összehangolása, felügyelete.
A projekthez kapcsolódó kommunikációs és tájékoztatási tevékenységeknek a Duna Transznacionális Program és a KSH által meghatározott eljárásrend szerinti adminisztrációja.
A Duna Transznacionális Program kommunikációs szabályzatának alapos ismerete és az abban foglaltakkal kapcsolatos folyamatos információszolgáltatás a partnerek részére.
Rendszeres tájékoztatási anyagok összeállítása, beleértve az online felületeken publikálandó tartalmak meghatározását.
Nemzetközi konferenciák és partnertalálkozók előkészítése, szervezése, sajtó- és szakmai nyilvánosság részére történő tájékoztató anyagok elkészítése.
Kapcsolattartás a külső hazai és nemzetközi intézményekkel és a hivatal más szakmai főosztályaival.
Részvétel a projekthez kapcsolódó további tájékoztatási anyagok és dokumentációk összegyűjtésében, összeállításában, prezentációjában, illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb, eseti feladatokban. A projekt külső kommunikációját segítő dokumentumok és vizuális anyagok (projekt vizuális identitás, nyomtatott és online bemutató anyagok, infografikák, projektvideó, hírlevél, szakmai kiadvány) elkészítése, kapcsolattartás az ebben érintett külső partnerekkel.
Célcsoport igényeihez szabott, online és közösségi média platformok kezelése, rendszeres feltöltése a projekthez kapcsolódó hírekkel és információkkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kommunikációs feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, és/vagy egyetemi szintű kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, egyéb bölcsészettudományi, társadalomtudományi vagy közgazdasági szakképzettség,

        Legalább középfokú angol nyelvismeret szóban és írásban (középfokú vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt)

        Magabiztos, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nemzetközi pályázatok kezelésében, adminisztrációjában szerzett munkatapasztalat (legalább 2 év)

        Hazai (Operatív Programok) és nemzetközi (Délkelet-Európai Program, Duna Transznacionális Program (DTP), Horizon 2020 stb.) pályázati lehetőségek ismerete

        Legalább két év, kommunikációs, marketing vagy pr területen szerzett munkatapasztalat

        Folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban

        Nemzetközi migrációval kapcsolatos ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Motiváció, nyitottság, képesség a csapatmunkára,

        Önálló, minőségi, hatékony munkavégzés, szakmai fejlődési igény,

        Problémamegoldó képesség,

        Rendszerszemléletű gondolkodás,

        Kezdeményező és együttműködési készség,

        Szorgalom, hivatástudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti)

        Motivációs levél

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § szerint igazolni kell, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt)

        Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt szakmai kérdésekben Dickmann Ádám osztályvezető nyújt, a 06-1-345-6685 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 852 , valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 852, valamint a munkakör megnevezését: Kommunikációs referens.

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 852" azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KSH honlap - www.ksh.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A KSH vezetésével megvalósuló, 8 ország 16 intézményét (statisztikai hivatalokat, kutatóintézeteket, önkormányzatokat), bevonó YOUMIG projekt két és fél éven át tart, és javarészt az Európai Unió támogatásából valósul meg. A projekt elsődleges célja a fiatalok migrációs, családalapítási, munkavállalási trendjeinek, illetve ezek okainak feltárása, és a döntéshozók számára egy, a trendeket pozitív irányba befolyásolni képes eszköztár létrehozása. Ezáltal a projekt hozzájárul a társadalmi-gazdasági növekedéshez, a munkanélküliség és az elvándorlásból fakadó demográfiai problémák hatékonyabb kezeléséhez mind lokális, mind nemzeti szinten. A YOUMIG projekt a rendkívül aktuális témája mellett a nemzetközi együttműködés, az uniós projektmenedzsment és a rendszeres utazások révén is vonzó szakmai lehetőséget kínál a résztvevő fiatal szakemberek számára. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adatgyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824316   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.