Statisztikai koordinátor

Központi Statisztikai Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal
Népesedési és szociális védelmi statisztikai főosztály, Vándorlásstatisztikai osztálya

Statisztikai koordinátor

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 , Fényes Elek utca 14-18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet: 98. Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör, 113. Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör, 114. Statisztikai koordinátori feladatkör, 115. Statisztikai szakügyintéző, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör, 116. Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Duna Transznacionális Program (DTP) keretén belül elnyert, fiatalok be- és kivándorlásával kapcsolatos projekt koordinátori feladatainak ellátása, a projektvezető és a kutatásvezető munkájának támogatása. A projekthez kapcsolódó tevékenységek és outputok eljárásrend szerinti dokumentálása magyar és angol nyelven.
A Duna Transznacionális Program szabályzatainak alapos ismerete és az abban foglaltakkal kapcsolatos folyamatos információszolgáltatás a partnerek részére.
Rendszeres jelentések tartalmának összeállítása.
A partnerség dokumentumainak előkészítése, iktatása és rendszerezése.
A projektpartnerek támogatása a projektesemények megszervezésében.
Kapcsolattartás a külső hazai és nemzetközi intézményekkel és a hivatal más szakmai főosztályaival.
Nemzetközi konferenciák és partnertalálkozók előkészítése, szervezése és dokumentációja.
A projekt keretében készült szakmai anyagok belső egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Részvétel a projekthez kapcsolódó további szakmai anyagok és dokumentációk összegyűjtésében, összeállításában, prezentációjában, illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb, eseti feladatokban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Koordinátori feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, -i szintű társadalomtudományi vagy bölcsészettudományi szakképzettség, vagy főiskolai és/vagy egyetemi szintű közgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikációs, pénzügyi, számviteli szakon szerzett közgazdász szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Legalább középfokú angol nyelvismeret szóban és írásban (középfokú vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt)

        Magabiztos, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nemzetközi pályázatok kezelésében, adminisztrációjában szerzett munkatapasztalat (legalább 2 év)

        Hazai (Operatív Programok) és nemzetközi (Délkelet-Európai Program, Duna Transznacionális Program (DTP), Horizon 2020 stb.) pályázati lehetőségek ismerete

        Nemzetközi migrációval kapcsolatos ismeretek

        Folyékony angol nyelvtudás szóban és írásban

Elvárt kompetenciák:

        Motiváció, nyitottság, képesség a csapatmunkára,

        Önálló, minőségi, hatékony munkavégzés, szakmai fejlődési igény,

        Problémamegoldó képesség,

        Rendszerszemléletű gondolkodás,

        Kezdeményező és együttműködési készség,

        Szorgalom, hivatástudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti)

        Motivációs levél

        Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § szerint igazolni kell, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt)

        Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt szakmai kérdésekben Dickmann Ádám osztályvezető nyújt, a 06-1-345-6685 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 853 , valamint a munkakör megnevezését: Statisztikai koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KSH 853, valamint a munkakör megnevezését: Statisztikai koordinátor.

        Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 853" azonosító számot, Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KSH honlap - www.ksh.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A KSH vezetésével megvalósuló, 8 ország 16 intézményét (statisztikai hivatalokat, kutatóintézeteket, önkormányzatokat), bevonó YOUMIG projekt két és fél éven át tart, és javarészt az Európai Unió támogatásából valósul meg. A projekt elsődleges célja a fiatalok migrációs, családalapítási, munkavállalási trendjeinek, illetve ezek okainak feltárása, és a döntéshozók számára egy, a trendeket pozitív irányba befolyásolni képes eszköztár létrehozása. Ezáltal a projekt hozzájárul a társadalmi-gazdasági növekedéshez, a munkanélküliség és az elvándorlásból fakadó demográfiai problémák hatékonyabb kezeléséhez mind lokális, mind nemzeti szinten. A YOUMIG projekt a rendkívül aktuális témája mellett a nemzetközi együttműködés, az uniós projektmenedzsment és a rendszeres utazások révén is vonzó szakmai lehetőséget kínál a résztvevő fiatal szakemberek számára. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adatgyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824307   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.