Képzési referens

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Humánpolitikai Főosztály

képzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 63. pontja alapján: képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a Hivatal éves képzési tervének összeállításában és a kapcsolódó beszámoló elkészítésében. Ellátja a kormánytisztviselők kötelező képzésével, tanulmányi szerződések megkötésével, tréningekkel és tanfolyamokkal kapcsolatos feladatokat. Ellátja az „eredetiségvizsgálatban közreműködők” hatósági képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat. Eseti és időszakos kimutatásokat, statisztikákat készít. Kapcsolatot tart a Hivatal munkatársaival és az illetékes külső szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőkokú végzettség, egyetemi szintű jogász, humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, általános orvos vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, szakoktatói szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) katonai vezető (parancsnok) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség,

        A kttv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés,

        MS Office (irodai alkalmazások) magasszintű ismerete,

        PROBONO rendszer ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        Kapcsolattartási, együttműködési készség,

        Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Nyitottság, önállóság,

        Megbízhatóság, precizitás,

        Csapatmunkára való képesség,

        Problémamegoldó és alkalmazkodó képesség,

        Strukturált gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (melyet a Hivatalunk honlapjának – www.kekkh.gov.hu – „Karrier” rovatában megtalálható pályázat mellett a MEGPÁLYÁZOM szóra kattintva regisztráljon, és töltse fel önéletrajzát az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni a pályázathoz),

        Motivációs levél, kiegészítve referencia személy/személyek nevének és elérhetőségének feltüntetésével,

        Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, valamint közigazgatási vizsga megléte esetén, a vizsgát igazoló bizonyítványok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele), vagy igazolás arról, hogy jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,

        Nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik a pályázatát,

        Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/3376-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: képzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével (1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/3376-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: képzési referens.

        Elektronikus úton a www.kekkh.gov.hu - a „Karrier” rovatban megtalálható KÉPZÉSI REFERENS pályázat mellett a MEGPÁLYÁZOM szóra kattintva regisztráljon, és töltse fel önéletrajzát az oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes (szakmai tapasztalatra is kiterjedő) interjún vesznek részt. A kinevezésről a Hivatal Elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kekkh.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757935   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.