Asszisztens

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Informatikai Minőség- és Biztonságirányítási Főosztály

asszisztens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Tárna utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 126. pontja alapján: titkársági és igazgatási feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Informatikai Minőség- és Biztonságirányítási Főosztály tevékenységéhez kapcsolódó asszisztensi feladatok ellátása. Bejövő, kimenő iratok iktatása, kézbesítés, főosztályi irattár kezelése, határidő figyelés, bejövő hívások fogadása, kapcsolattartás a társosztályokkal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú képesítés, egyetemi szintű jogász, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakirányú közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy személyügyi szervező, vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés,

        A kttv. 42. §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés,

        MS Office (irodai alkalmazások) magasszintű ismerete,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Asszisztensi területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Kiváló szintű szervező készség,

        Önállóság, megbízhatóság,

        Ügyfélközpontú hozzáállás,

        Pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (melyet a Hivatalunk honlapjának – www.kekkh.gov.hu – „Karrier” rovatában megtalálható pályázat mellett a MEGPÁLYÁZOM szóra kattintva regisztráljon, és töltse fel önéletrajzát az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni a pályázathoz),

        Motivációs levél, kiegészítve referencia személy/személyek nevének és elérhetőségének feltüntetésével,

        Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, valamint közigazgatási vizsga megléte esetén, a vizsgát igazoló bizonyítványok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele), vagy igazolás arról, hogy jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik,

        Nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik a pályázatát,

        Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/3377-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével (1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/3377-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

        Elektronikus úton a www.kekkh.gov.hu - a „Karrier” rovatban megtalálható ASSZISZTENS pályázat mellett a MEGPÁLYÁZOM szóra kattintva regisztráljon, és töltse fel önéletrajzát az oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes (szakmai tapasztalatra is kiterjedő) interjún vesznek részt. A kinevezésről a Hivatal Elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kekkh.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757934   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.