Aljegyző

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285.

Tolna megye, 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, akadályoztatása esetén teljes körű helyettesítése. A jogszabályok és az SZMSZ által meghatározott további feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Kakasdi Közös Önkormányzati Hivatal - Kakasd, Aparhant, Györe, Mucsfa, Nagyvejke Községek

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Jogász,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyiné Lángi Nikoletta nyújt, a 0674431923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 528/2016 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 528/2016, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Személyesen: Somogyiné Lángi Nikoletta, Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról Kakasd, Aparhant, Györe, Mucsfa, Nagyvejke polgármesterei döntenek a MÖTV 83.§ b) pontja szerint. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó értesítésre kerül. A pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát a polgármesterek fenntartják. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828135   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.