Jegyző

Akasztó Község Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Akasztó Község Polgármesteri Hivatala

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetményre és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetem, igazgatásszervezői, állam-és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser,

        közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        közigazgatási vagy jogi szakvizsga, illetve a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Anyakönyvi szakvizsga, közbeszerzési referens képesítés

        közigazgatási terület helyi ismerete, jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat, országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi választáson szerzett szakmai tapasztalat, uniós pályázatok lebonyolításában szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozata arról, munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn; nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható; vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suhajda Antal polgármester nyújt, a 06-20/3 988 113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2912/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (6221 Akasztó, Fő utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2912/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Suhajda Antal polgármester, Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a kinevezésről. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.akaszto.hu - 2016. október 17.

        Helyi Kábeltelevízió - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772027   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.